1.) เข้าสู่เว็บไซต์และเลือกสินค้าที่ต้องการ

2.) เมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้ว สอบถามรายละเอียดราคาและอื่น ๆ ได้ในช่องทางการติดต่อของทางร้าน ทางเราจะประเมินราคาและติดต่อกลับอย่างรวดเร็วที่สุด

        ช่องทางการติดต่อ

ในเว็บไซต์นี้ทางแชทด้านล่าง
Line : @nanashop-de
Facebook : Nanashop-de รับฝากสั่งซื้อของต่างประเทศและโอนเงินยูโร
Email : nanashop.de@gmail.com
IG : nanashop_de

3.) เมื่อตกลงให้ทางร้านสั่งซื้อแล้ว ให้ลูกค้าโอนเงินมาเต็มจำนวนเพื่อให้ร้านทำการสั่งซื้อ โดยเมื่อทำการสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

ช่องทางการโอนเงิน

 

 

 

เลขที่บัญชี 007-3-72186-5

นางนารีรัตน์ กิ่งป้อง ครุมฮาร์

 

 

เลขที่บัญชี 007-3-72186-5

นางนารีรัตน์ กิ่งป้อง ครุมฮาร์

เลขที่บัญชี 007-3-72186-5

นางนารีรัตน์ กิ่งป้อง ครุมฮาร์

4.) ลูกค้าแจ้งการโอนเงินที่หน้าแจ้งการชำระเงิน หรือสามารถแจ้งโดยตรงผ่านทางช่องทางติดต่อด้านบน

5.) เมื่อทางร้านสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะแจ้งลูกค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อและลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ตารางแสดงผู้ใช้บริการในหน้าแรกของเว็บไซต์

6.) ลูกค้ารอรับของซึ่งระยะเวลาการจัดส่งจะแตกต่างกันออกไปตามแต่การทำงานของไปรษณีย์ในประเทศต้นทาง ระหว่างประเทศและในประเทศไทย ปกติแล้วใช้เวลาประมาณ 7 – 45 วัน