กรณีโอนเงินยูโรเป็นบาท
1.) ลูกค้าติดต่อโอนเงินโดยแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการโอน โดยมีค่าบริการโอนที่ร้อยละ 3 ยูโร เรทเงินขึ้นลงแต่ละวันตามเรทธนาคารกรุงเทพ

2.) สำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนเงินยูโรเป็นบาท เพื่อความปลอดภัย ทางร้านจำเป็นต้องให้ลูกค้ายืนยันตัวตน โดยการส่งเอกสารบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตามช่องทางการติดต่อหรือที่หน้าแจ้งการชำระเงิน โดยจะส่งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น ตัวอย่าง

บัตรประชาชน
พาสปอร์ต

3.) เมื่อลูกค้าโอนเงินเข้ามายังบัญชีทางร้านและแจ้งการโอนเงินแล้วหลังจากนั้นทางร้านจะโอนเงินบาทเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ภายใน 2 ชั่วโมง

4.) ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโอนเงินที่ไม่สามารถเช็คแหล่งที่มาที่ไปได้

กรณีโอนเงินบาทเป็นยูโร

– ลูกค้าติดต่อโอนเงินโดยแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการโอน โดยมีค่าบริการโอนที่ร้อยละ 2 ยูโร เรทขึ้นลงแต่ละวันตามเรทธนาคารกรุงเทพ

ธนาคาร Consors Bank
ชื่อบัญชี นางนารีรัตน์ กิ่งป้อง ครุมฮาร์
IBAN : DE80 7603 0080 0210 8212 75
BIC : CSDBDE71xxx

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี นางนารีรัตน์ กิ่งป้อง ครุมฮาร์
เลขที่บัญชี 007-3-72186-5

Paypal : nrrt2005@yahoo.co.th

ธนาคาร Consors Bank
บัญชี
นางนารีรัตน์ กิ่งป้อง ครุมฮาร์
IBAN : DE80 7603 0080 0210 8212 75
BIC: CSDBDE71xxx

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี นางนารีรัตน์ กิ่งป้อง ครุมฮาร์
เลขที่บัญชี 007-3-72186-5

Paypal : nrrt2005@yahoo.co.th

ธนาคาร Consors Bank
ชื่อบัญชี
นางนารีรัตน์ กิ่งป้อง ครุมฮาร์
IBAN : DE80 7603 0080 0210 8212 75
BIC : CSDBDE71xxx

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี นางนารีรัตน์ กิ่งป้อง ครุมฮาร์
เลขที่บัญชี 007-3-72186-5

Paypal : nrrt2005@yahoo.co.th