nanashop-de มีบริการรับหิ้วสินค้าจากเยอรมันไปยังไทย โดยคิดราคาค่าหิ้วที่ กิโลละ 650 บาท ลูกค้าสามารถสอบถามรอบบินได้เพิ่มเติมและนอกจากนี้ยังมีบริการ รับส่งของทางไปรษณีย์ DHL จากเยอรมันไปยังไทยอีกด้วย (ไม่มีบริการรับเคลียร์ภาษี)

อัตราค่าส่งไปรษณีย์

ตารางเปรียบเทียบการส่งสินค้ากลับไทยโดยส่งทางไปรษณีย์และการหิ้ว

*nanashop-de มีบริการฝากรวมของจากการสั่งของหลายครั้งและฟรีรีแพคโดยสามารถรวมของไว้เพื่อจัดส่งครั้งเดียวภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากนั้นมีค่ารับฝาก