1.) เข้าเว็บ www.aliexpress.com
2.) พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่อง 1

3.) สินค้าที่ต้องการจะปรากฏอยู่บนหน้าจอ ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามต้องการ

4.) รายละเอียดสินค้า

หมายเลข 2 ราคาสินค้า(ยังไม่รวมส่ง)
หมายเลข 3 เงื่อนไขการส่ง สินค้านี้ส่งฟรีถ้าส่งผ่าน Aliexpress Standard Shipping
หมายเลข 4 เงื่อนไขการคืนสินค้า สำหรับสินค้าชิ้นนี้คือสามารถคืนได้เมื่อสินค้าไม่ ตรงตามระบุ โดยผู้ซื้อจ่ายค่าส่งเอง

5.) การคิดเงินค่าสินค้าเป็นเงินบาท โดยการนำราคาที่ทางเว็บแจ้งยอดมาคูณเรทเงินของร้านจะได้ราคาสุทธิ
(ค่าบริการสั่งซื้อฟรี)
ตัวอย่าง ราคาสินค้า+ค่าส่ง 75 $ x เรทเงินของร้าน 34.5 = 2,587.50 บาท
ลูกค้าโอนเงินมาเต็มจำนวน 2,587.50 บาท ทางร้านจัดการสั่งซื้อ หลังจากนั้นลูกค้ารอรับของได้เลย